Mide Ağrısı ve Nedenleri

Mide içeriğinin (asidinin) patolojik şekilde mideden özefagusa (yemek borusuna) doğru geri kaçışı gastroözefageal reflü’dür. Hastalar göğüs kafesinin arkasında yanma(heartburn) şikayeti ile başvurabilirler. tedavi edilmeyen hastalarda mide ve bagirsak ulserleri yemek borusu karsinomlari gibi bir cok hastalık görülebilir.