Kulak Çınlaması

KULAK ÇINLAMASI NEDİR?

Kulak çınlaması olarak bildiğimiz tıp camiasında “tinnitus” olarak adlandırılan bu rahatsızlık uğuldama, vınlama, vızıltı, çınlama şeklinde, şiddeti kişiden kişiye değişen ve kulakta veya bazen de ‘kafanın içinde’ duyulan bir ses olarak tanımlanır. Kulak çınlaması ”objektif tinnitus” ve ”subjektif tinitus” olarak ikiye ayrılır. Tinnitus, yani kulak çınlaması, tek başına bir hastalık olmaktan çok bir belirtidir. Genellikle tedavisi de bu hastalığın tedavisiyle mümkün olacaktır.

OBJEKTİF ÇINLAMALARIN NEDENİ;

Objektif tinnitus; sadece hasta kişinin değil de başkalarının da bu sesleri duyduğu durumdur.Objektif çınlamalar kulakta bulunan damar duvarında sertleşme veya damarlarda daralma sebebiyle olabilir. Damarlardaki anormalliğin sebebi yaşlılık veya sigara kullanımı olabilir. Bu şekildeki durumlarda tedavi için tetkik gerekmektedir. Ayrıca kulağımızda bulunan kasların istemsizce kasılması da çınlamaların sebebi olabilir. Bu kasılmalar takırtı şeklinde duyulur ve bir tedavi gerekmeksizin azalabilir. Eğer azalmazsa kas gevşeticiler kullanılarak, kas spazmı tedavi edilebilir.