İç Hastalıkları / Dahiliye

Tıbbın bilimsel ve teknolojik gelişimine paralel olarak İç Hastalıkları bölümü kendi içinde birçok yan dala ayrılmakla birlikte 14 yaş üstü tüm erişkin hasta grubunun tüm şikayetlerinin direk çözüm merkezi ve tüm klinik branşlara temel teşkil etmektedir. Sağlık kuruluşlarına başvuran hastaların büyük çoğunluğunun sağlık problemleri İç Hastalıklarının ilgi alanına girmekte ve çözüm sunulmaktadır.

-Şeker Hastalığı

-Hipertansiyon / Hipotansiyon

-Endokrinoloji ( troit, böbreküstü bezi hipfiz ve hastalıları)

-Metabolik hastalıklar ve obezite ( kolestorol , trigliserid yüksekikleri gut hastalıği vb..)

-Sindirim sistemi hastalıkları ( ülser, gastrit reflü hastalığı, kolitler)

-Kansızlık ve kan hastalıkları

-Karaciğer hastalıkları

-Enfeksiyon hastalıklarının ileri tetkik ve tedavisi ile birlikte takipleri yapılmaktadır.

-24 Saatlik Holter Monitörizasyon (Tansiyon , Ritm)